Egyéb

Értékteremtés és a Lean módszertan

Lean-es kalandozás egy sörfőzdében, avagy milyen veszteségeket okozhat egy léhűtő? Értéket teremteni a lehető legkevesebb veszteséggel. Ez a Lean módszertan lényege.   Lean szakértő munkatársam Pataki János egy személyes élményen keresztül mutatja meg, hogyan lett egy illúzióval kevesebbje, de egy ügyféllel többje, miközben Lean-es szakértőként okleveles sörfőzővé vált. Először is: anno borembernek tartottam magam, aki

[ Read More ]

5 HR-es tipp

Milyen HR-estől „döglik” a szervezet? Öt pontban megmutatjuk, hogy HR-esként hogyan válhatsz a vállalat javára.   Ma már nem újdonság vagy kuriózum a HR stratégiai partnerként való azonosítása, de mi kell ahhoz, hogy ez ne csak egy jól hangzó trendi kifejezés, hanem valódi működési alapelv legyen? Szabó Veronika HR specialista munkatársam öt pontba sűrítette neked

[ Read More ]

Fókuszban az MTL© – a vezetői szint mérő eszköze…

Az Art of Progress Fejlesztési központtal stratégiai partnerségben a legújabb vezetésfejlesztési módszertanokat ajánljuk. Ez a módszer kitűnően megmutatja, hol áll a vizsgált személy a vezetővé válás folyamatában. Az MTL (Management – Transition – Leadership) kérdőív a viselkedés szinten vizsgált személyek saját visszajelzéseit használja. Visszajelzéseit azáltal alakítja ki, hogy összeveti a szükséges készségeket a használtakkal. A menedzserből leaderré

[ Read More ]

Csoportdinamika GPOP alapon

Az Art of Progress Fejlesztési központtal stratégiai partnerségben a legújabb vezetésfejlesztési módszertanokat ajánljuk. A személyiség nem megváltoztatható, bár egyes traumák, krízishelyzetek hatására történhet benne átmeneti elmozdulás. A személyiség az egyénnek, mint önálló egyednek a sajátja – meghatározza, hogy létezése során honnan töltekezik, hogyan érzékel, mi módon hoz döntést. Minél jobban ismeri személyisége jellemzőit, annál inkább megérti a

[ Read More ]

A felelősen magabiztos vezetés fejlesztésének komplex rendszere

Az Art of Progress Fejlesztési központtal stratégiai partnerségben a legújabb vezetésfejlesztési módszertanokat ajánljuk. Az ARPe© alapú vezetésfejlesztés program Programunk egy attitűd szintű, integrált fejlesztési rendszer, hatását hosszú távon fejti ki. A program teljes folyamatot alkotva ad választ és teremt új fejlődési utat a résztvevőknek. Módszerünkbe beépítettük Dr. Richard Bents és Dr. Reiner Blank (Future Systems

[ Read More ]

Az erős párosítás(!)

Beszéljünk egy kicsit a LEAN és a HR szinergiájáról… A szervezet stratégiai elképzeléseinek megvalósításához korszerű HR menedzsment szükséges. A korszerű HR-menedzsment a gazdasági környezet változásaihoz rugalmasan alkalmazkodik, átgondolja és megvalósítja céljait, képes a változások követelményeire színvonalasan reagálni. A HR – mint stratégiai partner, támogató és személyzeti szolgáltató szakterület a vállalati kultúrát, a szervezet értékeit is megjeleníti.

[ Read More ]

A LEAN módszertan

Beszéljünk egy kicsit a LEAN-ről, értelmezzük újra a benne rejlő előnyöket a mai kihívásoknak megfelelően…   A LEAN módszertan ma már nem ismeretlen a hazai vállalatok számára, egyáltalán nem számít napjainkban újdonságnak, sőt egyre több helyen alap elvárásként, meghatározó vállalati kultúrát formáló rendszerként alkalmazzák a módszert, elsősorban termelési környezetben. A LEAN szemlélet bevezetése vállalati környezetben

[ Read More ]

Mi az az Action Learning?

Beszéljünk egy kicsit az Action Learning „Facilitálás” módszertan által elérhető előnyökről… A piac és a szakma megítélése szerint nagyon kedvelt és jól teljesítő eszközről beszélünk. Az action learning a team coaching egy speciális formája, melynek jellemzője, hogy a tanulócsoportban résztvevő szereplők felváltva kerülnek témagazda és coach szerepbe, így maximalizálva a csoportos formában történő egyéni fejlesztést.

[ Read More ]

A HR új szerepköre

Beszéljünk egy kicsit az Emberi erőforrás menedzsment tanácsadás (HR) megváltozott szerepköréről…   Az elmúlt évek során számos vállalatnál léptették elő a Személyzeti Osztályt Emberi Erőforrás vagy HR osztállyá. Legalábbis ami az elnevezést illeti… A névválasztásnál azonban sokkal lényegesebb kérdés az, hogy milyen szerepet tölt be a HR az adott szervezetben. Még mindig csak adminisztratív teendőket

[ Read More ]

Hitvallás

Folyamatosan változnak működésünket befolyásoló piaci jelenségek, kihívások, a megváltozott munkavállalói környezet. Továbbra is úgy gondolom, hogy egy szervezet éltében a mindennapi működés alapját a szervezetben létrejövő folyamatok és az azokat működtető egyének adják. Szervezetfejlesztő és tanácsadó kollégáinkkal abban hiszünk, hogy a működés elengedhetetlen részea folyamatos fejlődés, aminek fő mozgatórugója önmagunk vizsgálata. Mi abban segítünk, hogy

[ Read More ]