Az Art of Progress Fejlesztési központtal stratégiai partnerségben a legújabb vezetésfejlesztési módszertanokat ajánljuk.

A személyiség nem megváltoztatható, bár egyes traumák, krízishelyzetek hatására történhet benne átmeneti elmozdulás. A személyiség az egyénnek, mint önálló egyednek a sajátja – meghatározza, hogy létezése során honnan töltekezik, hogyan érzékel, mi módon hoz döntést. Minél jobban ismeri személyisége jellemzőit, annál inkább megérti a saját és mások cselekedeteit, érzéseit, kapcsolatait, és annál eredményesebben tud környezetével együttműködni.

A Golden Profiler of Personality (GPOP) a jungi felfogást követve méri a személyiséget. Magyar nyelven is validált kérdőív, elérhető magyaron kívül több nyelven (angol, német, cseh, stb.) is (horvát és szlovák nyelvű változat folyamatban).

A GPOP© kérdőív a Myers-Briggs-féle klasszikus 4 fő tengelyt (fő skálákat) 5-5 oldalskálára bontva reprezentálja, ezzel igen részletes, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé.

A GPOP© riport a fentieken túlmenően személyes fogódzkodót ad ahhoz, hogy a kitöltő számára hogyan jelenik meg stressz. A fentiekhez hasonlóan, 5 oldalskála bontásában mutatja a feszültség illetve a nyugalom egyes tényezőinek jelenlétét.

A GPOP© kérdőív, mint a jungi koncepció szerinti személyiség szinten mérő eszköz nem klasszikus fejlesztő eszköz: nem fogalmaz meg elvárásokat a kitöltő felé. Legfontosabb üzenete az emberek (a kollégák) sokszínűségének a természetessége, annak érthető modellbe helyezése, hogy hogyan vagyunk különbözőek, és ez milyen értékekkel jár.

Az eszköz a jungi személyiség-szemlélet mentén kiváló lehetőséget nyújt a szak­embereknek, hogy akár a csoportos szervezetfejlesztés, akár az egyéni vezetőfejlesztés területén különböző módokon alkalmazzák.

Jellemző felhasználási módjai

 • Egyéni önismeret fejlesztése
 • Saját működés tudatosítása, modellbe foglalása
 • Kommunikációs, döntési, és feladatvégzéssel-ütemezéssel kapcsolatos különbözőségek megértése és kezelése
 • Projekt csoportok hatékonysági kérdései
 • Új belépők beillesztési folyamatában csoportkohézió kialakítása
 • Szervezet „típusa” és a munkatársak típusainak összhangja, különbözőségei – ezen tényezők feltárása, ezek következményeinek és lehetőségeinek kimutatása

A licensztulajdonosok bizalma alapján az Art of Progress a magyarországi disztribútora és hazai kompetencia központja az ARPe, GPOP, MTL és CAS kérdőíveknek. Az ARPe, illetve GPOP alapú fejlesztések mellett – hazai nemzetközi szakértőkkel közösen – minősítő képzések keretében egyre szélesebb tanácsadói körhöz juttatjuk el a kérdőívek alapjául szolgáló megközelítéseket.

A 3 napos GPOP© minősítő tréninget ajánljuk mindazoknak, akik

 • trénerek, coach-ok vagy HR szakemberek,
 • emberekkel, vezetési és együttműködési kérdésekkel foglalkoznak a mindennapjaik során,
 • szeretnék 3 nap alatt mélyebben megismerni az egyes személyiségtípusokat és azok egymáshoz való viszonyát,
 • szeretnéd gyakorolni, hogy miként adhatnak visszajelzést az egyes személyiségtípusú embereknek,
 • szeretnék megkönnyíteni a mindennapjaikat azáltal, hogy megismerik önmagukat és a környezetüket.

Amennyiben további kérdéseik lennének, vagy bemutató kérdőívet igényelne, készséggel állunk rendelkezésére!