Az Art of Progress Fejlesztési központtal stratégiai partnerségben a legújabb vezetésfejlesztési módszertanokat ajánljuk.

Az ARPe© alapú vezetésfejlesztés program

Programunk egy attitűd szintű, integrált fejlesztési rendszer, hatását hosszú távon fejti ki. A program teljes folyamatot alkotva ad választ és teremt új fejlődési utat a résztvevőknek.

Módszerünkbe beépítettük Dr. Richard Bents és Dr. Reiner Blank (Future Systems Consulting) ARPe© koncepcióját , mely a belső magabiztosság, a felelősség és a bizalom kölcsönös, komplex hatásának eredőjeként jeleníti meg személyes hatóerőnket, valamint Richard Boyatzis rezonáns vezetői megközelítésének (Richards Boyatzis: Resonant Leadership: Inspiring Others Through Emotional Intelligence and Renewal, Eastern Academy of Management, Philadelphia, May 7, 2015) számos elemét is.

A vezetői belső magabiztosságra három tényező mentén tekintünk, melyek az önmagunk iránti bizalommal korrelálnak:

  • Vezetői tudás,
  • Vezetői önismeret,
  • Önértékelés

A felelősséget pedig a mások iránti bizalomhoz kötjük, és négy tényező mentén modellezzük:

  • Célokért cselekvés – saját és szervezeti célok ismerete és az azokért való cselekvés
  • Megnyílás – őszinteség, érzelmi kontroll, sebezhetőségek megjelenítése
  • Felvállalás – igények tudatosítása és kimondása, saját szándékok és vélemények felvállalása
  • Kötődés – közös értékek, normák mentén történő cselekvés, a kölcsönösség evidenciája

A felelősen magabiztos vezetés fejlesztésének pillérei

Kidolgozott integrált rendszerben 6-8 hónapos folyamatban fejlesztjük a vezetői belső magabiztosság és a felelősség fenti elemeit. Ezek egy részére direkt beavatkozásban (2 napos tréning formájában) hatunk, míg mások a folyamatban indirekt módon fejlődnek.

Célunk olyan elkötelezett vezetők formálása, akik influencer módon viszik végig, terjesztik a szervezetben az egyedi nézőpontokat és módszertanokat.

Minden beavatkozást – tréninget, workshop-ot – 2-3 hetes utókövetéssel ajánlunk. Ebben egyes gamification elemekkel, önkéntes alapon, kizárólag pozitív megerősítés eszközével tartjuk benne a résztvevőket. Az utókövetés során mindössze napi 3-5 perces tevékenység keretében nap mint nap ismétlésre, illetve megerősítésre kerülnek egyes programelemek – ennek hatására heteken át tudatos szinten maradnak a megelőző beavatkozás tematikájának főbb elemei, stabilizálódik a közös nyelv, így a beavatkozások beépülésének hatékonysága nagyságrendekkel növelhető.

 

A folyamat egyik legerősebb pontja, hogy a résztvevőkkel – sok más fejlesztéssel szemben – cselekvési és attitűd szinten egyaránt dolgozunk. Ezzel egyéni cselekvési szinten hosszú távú, valós változásokat tudunk létrehozni, ami egyben változást generál a környezetben is. (IVEY Busines Journal: LEADING MINDS INSTEAD OF MANAGING BEHAVIOUR, 2011.01-02. szám)

Egyes kutatások szerint 2015-ben a cégek 87 százaléka véli úgy, hogy fő kihívásaik a vállalati kultúra és az elkötelezettség kérdése, 50 százalékuk „nagyon jelentős” problémáknak tartja ezeket. „Míg a legtöbb vezetőt az üzleti eredmények alapján értékelik, a szervezeteknek el kell kezdeni megjeleníteni vezetőik felelősségét az erős, tartós kultúra iránt, valamint a visszajelzések fogadása és csapataik elköteleződése és megtartása területén is.” (Deloitte University Press 2015.02.: Culture and engagement – The naked organization).

 

Az ARPe© koncepció releváns alkalmazásai

Az ARPe© koncepció első nagyobb hazai alkalmazása 2013-ban a Groupama Garancia Biztosító vezetésfejlesztése volt. A projekt 2014-ben a HR Szakma Kiválósága pályázat 2. helyezését nyerte el. A programban úgy a koncepció kialakításában, mint a végrehajtásban, valamint az ARPe megközelítés szakértői kérdéseiben az Art of Progress jelenlegi képzési vezetője játszott meghatározó szerepet.
(Ennek ARPe szempontú összefoglalója itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=68MPNYzCy2I )

Hasonlóan a Phoenix Contact Kft ARPe alapú fejlesztésében, mely a 2015-ben a teljes szervezetre kiterjedően vezetés- és együttműködés fejlesztés, szervezeti hatékonyság növelés fókusszal zajlott le.

Facebook Comments