Az Art of Progress Fejlesztési központtal stratégiai partnerségben a legújabb vezetésfejlesztési módszertanokat ajánljuk.

Ez a módszer kitűnően megmutatja, hol áll a vizsgált személy a vezetővé válás folyamatában. Az MTL (Management – Transition – Leadership) kérdőív a viselkedés szinten vizsgált személyek saját visszajelzéseit használja. Visszajelzéseit azáltal alakítja ki, hogy összeveti a szükséges készségeket a használtakkal.

A menedzserből leaderré válás természetes fejlődési folyamatot követ. A feladatok és emberek menedzseléséhez elengedhetetlen kompetenciák sokban különböznek azoktól a leadership potenciáloktól, amelyek mások inspirálásához és motiválásához szükségesek. Ezen kívül vannak alapvető átmeneti képességek, amelyek a továbblépéshez szükségesek. Az MTL© azt mutatja meg, hogy a vezető hol tart ebben a fejlődési folyamatban. Kiemeli az erősségeit, és felhívja a figyelmet fejlődési lehetőségeire.

A kérdőív 9-9 tényezőben méri a kitöltő menedzser- illetve leader kompetenciáit, és 4 tényezőben az átmenet képességeit. Meghatározza, hogy a vezető az egyes területeken leginkább mely kompetenciáit használja, és képet ad arról, hogy valóban ezek-e a legerősebb készségei.

Ugyanakkor a visszajelzésben a kitöltő összevetheti saját számszerűsített eredményeit az összes MTL©-kitöltő átlagaival is.

Az eredmény-riport pontosan definiálja a menedzser-típusú illetve a leader-típusú működés részleteit, a két működés hasonlóságait és különbözőségeit, eközben nem hagyja figyelmen kívül, hogy a szervezetekben mindkét vezetési stílus kompetenciáira szükség van.

A Menedzsment kompetenciák (Delegálási képesség, Konfliktuskezelés, Ügyfélorientáció, Döntéshozatal, Folyamatmenedzsment, Szervezeti gondolkodás, Stressztűrés és a Pénzügyi adatok megértése) előfeltételei a Leadership készségek (Mások motiválásának képessége, Bizalomépítés, Kommunikáció, Emberek fejlesztése, Változás kezdeményezése, Nyitottság, Stratégiai gondolkodás, Érték-állandóság, Jövőkép-alkotás) hasznosíthatóságának.

A visszajelzés javaslatot tesz egyéni fejlődési lépésekre is. Ennek alapján HR szakember, vagy személyes coach támogatásával hatékonyan kijelölhetők a vezető kompetencia-fejlesztésének legelső lépései.

Facebook Comments